Robin Liebelt

BEng Automotive Engineering
BEng Peirianneg Fodurol

CFRP Manufacturing Techniques in the Automotive Industry.

Technegau Gweithgynhyrchu CFRP yn y Diwydiant Modurol.

The manufacturing techniques for carbon fibre reinforced plastic (CFRP) improved rapidly in the last years, the automotive industry plays a huge role in this evolution. CFRP has high stiffness and is also very light, these two characteristics make it extremely valuable for cars. Nevertheless, CFRP is expensive to produce at the moment. To use it not just for the high-class cars, the price for the manufacturing CFRP has to fall. To achieve this, the manufacturing techniques and processes have to be optimized and automated. This report is intended to review the current manufacturing techniques for the automotive industry and discuss which techniques are suitable for the production of different types of cars.

Mae'r technegau gweithgynhyrchu ar gyfer plastig a atgyfnerthwyd gan ffibr carbon (CFRP) wedi gwella'n gyflym yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r diwydiant modurol yn chwarae rhan enfawr yn yr esblygiad hwn. Mae gan CFRP sythder uchel ac mae hefyd yn ysgafn iawn, mae'r ddwy nodwedd hyn yn ei gwneud yn hynod werthfawr i geir. Serch hynny, mae CFRP yn ddrud i'w gynhyrchu ar hyn o bryd. I'w ddefnyddio nid yn unig ar gyfer y ceir o'r radd flaenaf, rhaid i'r pris ar gyfer y CFRP gweithgynhyrchu ostwng. Er mwyn cyflawni hyn, rhaid i'r technegau a phrosesau gweithgynhyrchu gael eu hoptimeiddio a'u hawtomeiddio. Bwriad yr adroddiad hwn yw adolygu'r technegau gweithgynhyrchu presennol ar gyfer y diwydiant modurol a thrafod pa dechnegau sy'n addas ar gyfer cynhyrchu gwahanol fathau o geir.