Lukas Ertl

BEng Electrical & Electronic Engineering
BEng Peirianneg Drydanol Ac Electronig

Automatic Person Identification Based Using Embedded Near-Field Communication System.

Adnabod Person yn Awtomatig Gan Ddefnyddio System Gyfathrebu Agosfaes Wedi'i Mewnblannu.

A system is presented for hotel businesses that can create and identify people via an appdeveloped
booking system with a database and NFC cards as an access medium.
The system stores user registrations and room reservations in a Firebase database via an iOS app.
The database manages hotel room parameters and bookings for the entire hotel. The NFC cards,
which function as room keys, can be activated by the guests themselves via the same app and
their smartphone, which supports NFC technology. In the process, the card UID, which is
permanently branded by the manufacturer, is read and stored in the database at the respective
booking. RFID readers connected via an Arduino-supported microcontroller can read the UID of
the NFC cards and compare it with the database. The differentiation and control of the main door
and various room doors is carried out via actuators in the form of electromagnetic door systems
connected to the microcontroller.

Mae system yn cael ei chyflwyno ar gyfer busnesau gwestai sy'n gallu creu a nodi pobl drwy system archebu wedi'i datblygu fel ap gyda chronfa ddata a chardiau NFC fel cyfrwng mynediad. Mae'r system yn storio cofrestriadau defnyddwyr ac archebion ystafelloedd mewn cronfa ddata Firebase drwy ap iOS. Mae'r gronfa ddata yn rheoli paramedrau ystafelloedd gwesty ac archebion ar gyfer y gwesty cyfan. Gall y gwesteion eu hunain actifadu cardiau'r NFC, sy'n gweithredu fel allweddi ystafell, drwy'r un ap a'u ffôn clyfar, sy'n cefnogi technoleg NFC. Yn y broses, mae'r cerdyn UID, sy'n cael ei frandio'n barhaol gan y gwneuthurwr, yn cael ei ddarllen a'i storio yn y gronfa ddata yn yr archeb briodol. Gall darllenwyr RFID sy'n gysylltiedig â microreolydd sy’n cael ei gefnogi gan Arduino ddarllen UID cardiau'r NFC a'i gymharu â'r gronfa ddata. Mae gwahaniaethu a swyddogaeth rheoli'r prif ddrws a drysau ystafelloedd amrywiol yn cael ei wneud drwy'r ysgogwyr ar ffurf systemau drws electromagnetig sy'n gysylltiedig â'r microreolydd.