Luis Bencker

BEng Electrical & Electronic Engineering
BEng Peirianneg Drydanol Ac Electronig

Heatsink design for optimum heat distribution in semiconductor devices.

Everyone knows it when the computer suddenly switches off because it has become too hot. But why is that? Why does a computer get hot in the first place, and what can you do to prevent it from overheating? To solve this, keeping the laptop clean helps to avoid this problem. But if the computer still overheats and everything is clean, what can be done? The answer lies in the cooling solution of the processor. If it is not sufficient, it will be difficult to change anything. But what is happening? What is a cooling solution? Are there different types? Yes, there are, and they are explained in this dissertation and everything that goes with it, with the help of simulations and mathematics.

Dylunio sinc gwres ar gyfer y dosbarthiad gwres gorau posibl mewn dyfeisiau lled-ddargludyddion. Mae pawb wedi profi cyfrifiadur yn diffodd yn sydyn oherwydd ei fod wedi mynd yn rhy boeth. Ond pam mae hynny? Pam mae cyfrifiadur yn mynd yn boeth yn y lle cyntaf, a beth allwch chi ei wneud i'w atal rhag gorboethi? I ddatrys hyn, mae cadw'r gliniadur yn lân yn helpu i osgoi'r broblem hon. Ond os yw'r cyfrifiadur yn dal i orboethi a phopeth yn lân, beth allwch chi ei wneud? Yr ateb yw datrysiad oeri'r prosesydd. Os nad yw'n ddigonol, bydd yn anodd newid unrhyw beth. Ond beth sy'n digwydd? Beth yw datrysiad oeri? A oes gwahanol fathau? Oes, mae yna, ac maen nhw’n cael eu hegluro yn y traethawd hir hwn a phopeth sy'n mynd gydag ef, gyda chymorth efelychiadau a mathemateg.