Benno Dorn

BEng Automotive Engineering
BEng Peirianneg Fodurol

Development of a chassis and rear axle, with a 2-stage transmission, for a small tractor.

Datblygu ffrâm ac echel gefn, gyda thrawsyriad 2 gam, ar gyfer tractor bach.

The overall aim of the project is to design a small tractor from an old snow thrower, still using the engine and transmission. However, in order to obtain a wider range of speeds, a two-stage transmission will be added.
The project is a group effort divided between two people. Therefore, this paper focus on the construction of the chassis and the two-stage transmission.

Nod cyffredinol y prosiect yw dylunio tractor bach o hen daflwr eira, gan ddal i ddefnyddio'r injan a'r trawsyriad. Fodd bynnag, er mwyn cael ystod ehangach o gyflymder, bydd trosglwyddiad dau gam yn cael ei ychwanegu. Mae'r prosiect yn ymdrech grŵp wedi'i rannu rhwng dau berson. Felly, mae'r papur hwn yn canolbwyntio ar adeiladu'r ffrâm a'r trosglwyddiad dau gam.