Science

Wrexham Glyndwr University

Science/Gwyddoniaeth

"I’m thrilled to introduce the Virtual Showcase space for Applied Science. All final year undergraduate and postgraduate students produce a range of outputs in relation to their independent research and projects. Here’s an opportunity to look at some innovative ideas and to find out more about the subjects in Applied Science, especially Forensic Science and Analytical Chemistry. "

"Rwy'n falch iawn o gyflwyno'r gofod Arddangos Rhithwir ar gyfer Gwyddoniaeth Gymhwysol. Mae pob myfyriwr israddedig blwyddyn olaf a myfyrwyr ôl-raddedig yn cynhyrchu ystod o allbynnau mewn perthynas â'u hymchwil a'u prosiectau annibynnol. Dyma gyfle i edrych ar rai syniadau arloesol ac i ddarganfod mwy am y pynciau mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol, yn enwedig Gwyddoniaeth Fforensig a Chemeg Dadansoddol."

Dr Neil Pickles, Associate Dean (Academic Affairs)
Dr Neil Pickles, Deon Cyswllt (Materion Academaidd)

*Some student work contains images of animal preservation and decay*