Research

Wrexham Glyndwr University

Research/Ymchwil

We pride ourselves on our applied research – that is research which makes a difference to industry and communities regionally and nationally. Cross-disciplinary research work and collaborations are common between departments and a
diverse variety of specialisms exist within the Faculty. See below just a sample of some of the exciting research projects our students are working on.

Rydym yn ymfalchïo yn ein hymchwil gymhwysol - hynny yw ymchwil sy'n gwneud gwahaniaeth i ddiwydiant a chymunedau yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. Mae gwaith ymchwil a chydweithrediadau trawsddisgyblaethol yn gyffredin ar draws adrannau ac mae amrywiaeth eang o arbenigeddau yn bodoli yn y Gyfadran. Gweler isod dim ond rhai o'r prosiectau ymchwil cyffrous y mae ein myfyrwyr yn gweithio arnynt.