Engineering

Wrexham Glyndwr University

Engineering/Peirianneg

"I’m thrilled to introduce the Virtual Showcase space for Engineering. All final year undergraduate and postgraduate students produce a range of outputs in relation to their independent research and projects. Here’s an opportunity to look at some innovative ideas and to find out more about the subjects in Engineering."

"Rwy'n falch iawn o gyflwyno'r gofod Arddangos Rhithwir ar gyfer Peirianneg. Mae pob myfyriwr israddedig blwyddyn olaf a myfyrwyr ôl-raddedig yn cynhyrchu ystod o allbynnau mewn perthynas â'u hymchwil a'u prosiectau annibynnol. Dyma gyfle i edrych ar rai syniadau arloesol ac i ddarganfod mwy am y pynciau mewn Peirianneg."

Dr Neil Pickles, Associate Dean (Academic Affairs)

Dr Neil Pickles, Deon Cyswllt (Materion Academaidd)