Media & Humanities

Wrexham Glyndwr University

Media & Humanities/Cyfryngau a Dyniaethau

"The past year has been memorable for lots of people in a negative way but in these troubled times it gives me great pleasure to be able to introduce the inspiring work of our final year students from Media & Humanities. Their amazing achievements are testament to the strengths and skills that they have developed whilst facing the immense difficulties that have affected us all."

"Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn gofiadwy i lawer o bobl mewn ffordd negyddol ond yn yr amseroedd cythryblus hyn mae'n bleser mawr gennyf allu cyflwyno gwaith ysbrydoledig ein myfyrwyr blwyddyn olaf o'r Cyfryngau a'r Dyniaethau. Mae eu cyflawniadau anhygoel yn dyst i'r cryfderau a'r sgiliau y maent wedi'u datblygu wrth wynebu'r anawsterau aruthrol sydd wedi effeithio ar bob un ohonom."

Colin Heron, Associate Dean
Colin Heron, Dean Cyswllt