Computing

Wrexham Glyndwr University

Computing/Cyfrifiadura

I’m thrilled to introduce the Virtual Showcase space for Computing. All final year undergraduate students produce a poster to showcase their final year project. Previously, many of you have enjoyed our face-to-face project poster day, so this space allows us to share student ideas using this new format. Here’s an opportunity to look at some innovative ideas and to find out more about the subjects discussed in our range of Computing Programmes

Rwy'n falch iawn o gyflwyno'r gofod Arddangos Rhithwir ar gyfer Cyfrifiadura. Mae pob myfyriwr israddedig blwyddyn olaf yn cynhyrchu poster i arddangos eu prosiect blwyddyn olaf. Yn flaenorol, mae llawer ohonoch wedi mwynhau ein diwrnod prosiect poster wyneb yn wyneb, felly mae'r llwyfan hwn yn caniatáu inni rannu syniadau myfyrwyr gan ddefnyddio'r fformat newydd hwn. Dyma gyfle i edrych ar rai syniadau arloesol ac i ddarganfod mwy am y pynciau a drafodir yn ein hystod o Raglenni Cyfrifiadura.

John Worden, Associate Dean Enterprise, Partnerships and Employability.

John Worden, Deon Cyswllt Menter, Partneriaethau a Chyflogadwyedd, Cyfadran y Celfyddydau,