Built Environment

Wrexham Glyndwr University

Built Environment/Yr Amgylchedd Adeiledig

"It’s a real pleasure to be able to showcase some of the projects the Architectural Design Technology students have completed in a final year were most of us have not once been in the same room. Between impressive masterplanning exercises, detailed technical research work, and the development of distinctive University buildings, the students really have produced work to be proud of. "

"Mae'n bleser pur gallu arddangos rhai o'r prosiectau y mae'r myfyrwyr Technoleg Dylunio Pensaernïol wedi'u cwblhau yn ystod blwyddyn lle nad yw’r mwyafrif ohonom wedi bod yn yr un ystafell ar yr un adeg. Rhwng ymarferion uwchgynllunio trawiadol, gwaith ymchwil technegol manwl, a datblygu adeiladau nodedig y Brifysgol, mae'r myfyrwyr wir wedi cynhyrchu gwaith i ymfalchïo ynddo."

Dr Colin Richard Stuhlfelder, Fellow of the Chartered Institute of Architectural Technologists & Programme Leader for Architectural Design Technology.

Dr Colin Richard Stuhlfelder. Cymrawd Sefydliad Siartredig Technolegwyr Pensaernïol, Arweinydd Rhaglen Technoleg Dynunio Pensaernϊol