Art and Design

Wrexham Glyndwr University

Art and Design/Celf a Dylunio

“Once again our students have proven to be an incredibly creative and collaborative community in adapting to the wealth of challenges we face in the current pandemic. They have done a remarkable job of reimagining their projects whilst in lockdown and have curated this wonderful show of work you are about to view.”

"Unwaith eto mae ein myfyrwyr wedi profi eu bod yn gymuned hynod greadigol a chydweithredol wrth addasu i'r cyfoeth o heriau sy'n ein hwynebu yn y pandemig presennol. Maent wedi gwneud gwaith rhyfeddol o drefnu eu prosiectau yn ystod y cyfnod dan glo ac maent wedi curadu'r sioe ryfeddol hon o waith yr ydych ar fin ei gweld."

Alec Shepley

Dean of Faculty of Arts, Science and Technology

Yr Athro Alec Shepley
Deon, Cyfadran y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Professor of Contemporary Art Practice