Welcome to our digital catalogue showcasing a selection of the work of our 2021 graduating students and researchers - an extraordinary group of great students who have completed their journey during extraordinary times.

Croeso i'n catalog digidol sy'n arddangos detholiad o waith ein myfyrwyr ac ymchwilwyr sy'n graddio yn 2021 - grŵp rhyfeddol o fyfyrwyr gwych sydd wedi cwblhau eu hastudiaethau yn ystod amseroedd anghyffredin. Professor Alec Shepley, Dean of Faculty of Arts, Science & Technology.